Fiskköpare och sumpskeppare i Ålands och Åbolands skärgårdar

Under 1700-talet började fiskköparna från Stockholms Fiskköpareämbete att besöka Åland och Åboland i sina seglande sumpar...

Units Sold: 0

Under 1700-talet började fiskköparna från Stockholms Fiskköpareämbete att besöka Åland och Åboland i sina seglande sumpar…

Säljs av : Åland Online
Kategori:

Beskrivning

Författare: Lars G Soldéus
Under 1700-talet började fiskköparna från Stockholms Fiskköpareämbete att besöka Åland och Åboland i sina seglande sumpar.
De byggde upp ett fyrtiotal hamnställen där handeln med levande fisk kunde ske. Boken beskriver var hamnställena låg samt vilka byar och gårdar som hörde till varje hamnställe.
Skärgårdsböndernas egna sumpar användes främst för vårens och höstens marknadsresor till Stockholm.
Efter 1847, då näringsfrihet infördes i Sverige, kom böndernas sumpseglation igång på allvar.
Boken berättar om vilka sumpar som fanns i de olika byarna och socknarna samt vilka skepparna var. Läsaren kan följa sumparnas ”levnadshistoria” från socken till socken. Cirka 300 seglande sumpar och ett stort antal motorsumpar presenteras.
Allmogesumpen URANIA och Ålands första motorsump VEGA från Kyrkogårdsö beskrivs i detalj.
Boken är den sista delen i trilogin om näringslivets utveckling från 1600-talet fram till 1900-talet med handeln av levande fisk som det bärande exemplet.

Mer information

ISBN

9789163904882