Bild från Åland Engelsk version
Bookmark and Share

Korta fakta om Åland

Sveriges generalkonsulat i Mariehamn

Sjukvård och Hälsa

Tax-Free införselregler

KommunernaTEMPERATUR I SNITT °C

Mån 1931-1960 1960-1990 2007-2008 2009
Jan -3,1 -3,5 0,8 -1,5
Feb -4,2 -4,5 -1,7 -2,7
Mar -2,3 -2,0 1,6 -0,3
Apr 2,6 2,5 5,0 4,9
Maj 7,9 8,2 9,6 9,8
Jun 12,6 13,3 14,6 12,4
Jul 16,4 15,6 16,6 16,6
Aug 15,7 14,8 15,8 16,0
Sep 11,4 10,7 10,7 12,8
Okt 6,5 6,7 7,8 4,9
Nov 2,8 2,3 2,8 4,6
Dec 0,0 1,3 1,8 -1,5
Snitt 5,5 5,2 7,1 6,3

NEDERBÖRD I SNITT (mm)

Mån 1931-1960 1960-1990 2008 2009
Jan 48 37 101 37
Feb 31 25 41 25
Mar 26 26 56 36
Apr 33 28 28 12
Maj 32 27 6 70
Jun 37 34 71 55
Jul 45 53 8 121
Aug 66 69 176 60
Sep 64 65 52 49
Okt 57 56 108 49
Nov 62 63 88 79
Dec 57 46 68 33
  558 529 802 627

ÖVRIGA FAKTA

Invånarantal totalt:
c:a 27.700
 -varav Mariehamn:
c:a 11.100

Högsta punkt över havet: 129 m. (Orrdalsklint)

Antal öar: c:a 6757 st varav
c:a 60 är bebodda.

Mer korta fakta finns här »


SPRÅKET PÅ ÅLAND

Enligt självstyrelselagen är landskapet Åland enspråkigt svenskt. Det betyder bland annat att ämbetsspråket är svenska i landskapets, kommunernas och statens förvaltning på Åland. Skrivelser och andra handlingar som statliga myndigheter sänder till Åland skall likaså vara på svenska.

Undervisningsspråket i de skolor som finansieras med samhällsmedel är svenska.

Skatteregler

TAX-FREE INFÖRSELREGLER TILL SVERIGE

Du får ta iland skattefritt till Sverige, om du har varit utanför Sverige minst 20 timmar och passerat eller kommer från Åland följande mängd alkohol och tobak:
 
Förändringar fr o m 1/12 2008 vad du skatte-/tullfritt får föra in till Sverige:

1 liter starksprit eller 2 liter mellanstarka
4 liter vin (ökning från 2 liter)
16 liter öl = 2 lådor (minskning från 110 liter)
200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gr tobak.
Övriga inköp max 4000 SEK. Gäller kläder, parfym, leksaker m.m.
 
Definitioner på alkoholsorter:

Starksprit räknas alla alkoholhaltiga drycker med mer än 22% alkohol.

Mellanstarka räknas alla alkoholhaltiga drycker under 22% alkohol ex. vissa likörer.

Starkvin räknas alla alkoholhaltiga drycker med mer än 15% alkohol men mindre än 22%.

Vin räknas alla drycker under 15%

Snus På finsk flaggade fartyg säljs snus endast på svenskt vatten.
 
 
Övrigt
Informationen ovan gäller för inköp ombord på färjorna.
Handlar man vin, sprit, öl och annat på Åland gäller EU lagstiftningen.
 
 
Mer information hittar du på Tullverkets hemsida här »
 
(Källa: Wikipedia)Annons
Åländska smycken
för alla tillfällen!

Annons
Professionella
badkläder för både
amatörer och tävlande

© Åland Online

© ÅLAND ONLINE - En del av btps WEBBUTIK COOKIES ANNONSERA SITEMAP MOBIL LOGGA IN