Bild från Åland Engelsk version
Bookmark and Share

Korta fakta om Åland

Sveriges generalkonsulat i Mariehamn

Sjukvård och Hälsa

Tax-Free införselregler

KommunernaTEMPERATUR I SNITT °C

Mån 1931-1960 1960-1990 2007-2008 2009
Jan -3,1 -3,5 0,8 -1,5
Feb -4,2 -4,5 -1,7 -2,7
Mar -2,3 -2,0 1,6 -0,3
Apr 2,6 2,5 5,0 4,9
Maj 7,9 8,2 9,6 9,8
Jun 12,6 13,3 14,6 12,4
Jul 16,4 15,6 16,6 16,6
Aug 15,7 14,8 15,8 16,0
Sep 11,4 10,7 10,7 12,8
Okt 6,5 6,7 7,8 4,9
Nov 2,8 2,3 2,8 4,6
Dec 0,0 1,3 1,8 -1,5
Snitt 5,5 5,2 7,1 6,3

NEDERBÖRD I SNITT (mm)

Mån 1931-1960 1960-1990 2008 2009
Jan 48 37 101 37
Feb 31 25 41 25
Mar 26 26 56 36
Apr 33 28 28 12
Maj 32 27 6 70
Jun 37 34 71 55
Jul 45 53 8 121
Aug 66 69 176 60
Sep 64 65 52 49
Okt 57 56 108 49
Nov 62 63 88 79
Dec 57 46 68 33
  558 529 802 627

ÖVRIGA FAKTA

Invånarantal totalt:
c:a 27.700
 -varav Mariehamn:
c:a 11.100

Högsta punkt över havet: 129 m. (Orrdalsklint)

Antal öar: c:a 6757 st varav
c:a 60 är bebodda.

Mer korta fakta finns här »


SPRÅKET PÅ ÅLAND

Enligt självstyrelselagen är landskapet Åland enspråkigt svenskt. Det betyder bland annat att ämbetsspråket är svenska i landskapets, kommunernas och statens förvaltning på Åland. Skrivelser och andra handlingar som statliga myndigheter sänder till Åland skall likaså vara på svenska.

Undervisningsspråket i de skolor som finansieras med samhällsmedel är svenska.

KORTA FAKTA OM ÅLAND


Nyttiga kunskaper om Åland:
Här hittar du korta fakta och
bra kunskaper om Åland.

Till vänster i menyn finner
du fler fakta och länkar!

 


Språk:
Det officiella språket på Åland är svenska. De flesta Ålänningar är dock flerspråkiga och behärskar både engelska och i viss mån finska.

Tiden på Åland: GMT + 2
Med andra ord, när klockan är 13.00 i Sverige är den 14.00 på Åland.
Sommartid följer EU-normerna.

Valuta på Åland: EURO
Den officiella valutan på Åland är Euro, men de flesta butiker tar även emot svenska kronor. De flesta butiker, restauranger och andra servicebutiker tar även VISA, Eurocard, Mastercard m.fl.

Legitimation på Åland
Kommer du från något av de nordiska länderna behöver du inget pass, men å andra sidan är det ett utmärkt legitimationssätt vid alla tillfällen!
För dig med bil räcker det med körkort, registreringsbevis och skattekvitto, men har du ingen nationalitetsskylt på bilen bör du skaffa en. Även husvagnar och släpkärror är välkomna till Åland.
Är de registrerade och godkända i Sverige gäller det även på Åland
och i Finland.

Den åländska hembygdsrätten
Åländsk hembygdsrätt är som ett lokalt medborgarskap på Åland. Alla som föds på Åland där den ena föräldern har hembygdsrätt får automatsikt den rättigheten.
Inflyttade som bott mer än 5 år på Åland och som har tillfredställande kunskaper i det svenska språket kan ansöka om hembygdsrätt. Hembygdsrätten är en förutsättning för att man ska kunna rösta, kunna vara valbar och rätten att äga egendom i landskapet. Du måste även ha hembygdsrätt för att kunna bedriva näring på Åland. Inskränkningar i rätten att äga fast egendom har tillkommit i syfte att bevara jorden i den åländska befolkningens ägo.

Vissa undantag finns dock ex:

- Gällande rätten att äga mark finns olika möjligheter att göra undantag t.ex. om det handlar om planerat område etc, hembygdsrätt är alltså inte alltid ett absolut krav.

- Gällande näringsrätten finns det också goda möjligheter att få undantag genom en sk tillfällig näringsrätt som är tidsbegränsad, men som ändå möjliggör näringsverksamhet ibland under många år t.ex. då någon funderar på att flytta till Åland och vill "prova på" först.

(Viss fakta hämtad ur boken: Se Åland)

Telefoni

Ringa till och på Åland:

Åland har riktnummer: 018

För att ringa till Åland från Sverige slår
du 00-358-18-xxx xx

För att ringa till Åland från Finland slår
du 018-xxx xx

Ringer du från Åland på mobiltelefon till
ett Åländskt nummer slår du
018-xxx xx
Ringer du från Åland på mobiltelefon till
ett Svenskt nummer slår du:
+46-(Ingen nolla i riktnr)-xx-xxx xxx
Exempel till ett nummer i Stockholm:
+46-8-xxx xx xx

På Åland finns det flera telefonautomater
med telefonkataloger och mer information.
 
 

Sök Privatpersoner på Åland här »

Sök Företag på Åland här »
Annons
Professionella
badkläder för både
amatörer och tävlande

Annons
Åländska smycken
för alla tillfällen!

© Åland Online

© ÅLAND ONLINE - En del av btps WEBBUTIK COOKIES ANNONSERA SITEMAP MOBIL LOGGA IN