FÖGLÖMUSEET

 
PRESENTATIONSSIDA

Föglömuseet är ett museum som drivs av Föglö hembygdsförening. Museet ligger invid färjfästet i Degerby i ett gammalt packhus från 1820-talet. 
Presenteras i samarbete med Åland Online