Föreningen Norden på Åland - Logotype

FÖRENINGEN NORDEN PÅ ÅLAND

 
PRESENTATIONSSIDA

Föreningen Norden på Åland r.f. arbetar med:

v     Utåtriktad information i Norden om Åland, dess självstyrelse, demilitarisering, kultur och samhälle

v     Att informera på Åland om det nordiska samarbetet och dess organisation, samt de övriga nordiska länderna och de självstyrande områdena och deras kultur och samhällsliv

v     Att administrera nordiska projekt som bl.a. Nordjobb, Nordiskt gästabud och Nordisk biblioteksvecka

v     Vänortssamarbete

v     Att påverka nordisk politik

v     Ungdomar och skolor för att öka intresset för nordiska kontakter och öka kunskapen om nordisk kultur, historia och samhällsliv

v     Bibliotek för ökad kunskap om och intresse för nordisk litteratur

v     Kurser och seminarier för att fördjupa medlemmarnas kunskaper om bl.a. Norden och det Nordiska kulturarvet

v     Att arrangera nordiska evenemang på Åland

v     Att arrangera resor för våra medlemmar inom Norden och dess närområden

 
Presenteras i samarbete med Åland Online