E.K Lyft - Logotype

E.K LYFT

 
PRESENTATIONSSIDA

Mångårig erfarenhet och hög servicegrad - välkommen att kontakta ett företag med lösningar för effektiva lyft. Vi lyfter med krankapacitet 25 ton, 50 ton och 80 ton. Vi ombesörjer även specialtransporter. Extra utrustning, personkorgar, pallgaffel, m.m 
Presenteras i samarbete med Åland Online