FASTIGHETSBYRÅ KARLSSON AB

 
PRESENTATIONSSIDA

Företaget är det enda på Åland som kan erbjuda auktoriserad fastighetsvärdering. Vi är även specialister på lantmäteri- och jorddomstolsärenden. Vi utför bouppteckningar, arvskiften, upprättar testamenten, köpebrev, gåvobrev m.m. 
Presenteras i samarbete med Åland Online