BIMELIX AB

 
PRESENTATION

Bimelix besitter unik kompetens i fästingrelaterade sjukdomar och är specialiserade på borrelia. 
Presenteras i samarbete med Åland Online