GODBY SHIPPING AB

 
PRESENTATIONSSIDA

Godby Shipping är ett privatägt rederi grundat år 1973. Vår målsättning är att erbjuda högklassiga sjötransporter för industri och linjeoperatörer. Vi strävar efter att driva en modern och konkurrenskraftig fartygsflotta under finländsk flagg. 
Presenteras i samarbete med Åland Online