Energiprestanda AB - Logotype

ENERGIPRESTANDA AB

 


Välkommen till Energiprestanda AB.

Energiprestanda AB är ett serviceföretag inom VVS, el och automation.
Vi vill erbjuda våra kunder ett mervärde genom att alltid använda
ingenjörsmässiga beräkningar som grund för de arbeten vi utför.

Det lönar sig både energi- och slitagemässigt att använda rätt
dimensioner på den tekniska utrustningen.
Vi byter aldrig bara ut material till nytt med samma kapacitet, som t ex
pumpar och styrventiler, utan att först beräkningsmässigt ha tagit fram
rätt storlek.
I majoriteten av fallen är den befintliga utrustningen rejält överdimensionerad.
Felaktig kapacitet hos den befintlig utrustningen kan, förutom ren
felprojektering från början, bero på att krav och förutsättningar har
ändrats sedan byggtiden.

Företaget grundades 2008 av Jan Kavander och Per-Owe Yttring.
Till en början var EPAB ett renodlat ingenjörsföretag vars verksamhetsområden var konsult- och besiktingsverksamhet.
Genast från start märktes en stor efterfrågan på att få de teoretiska
energieffektiviseringsförslagen, i uppgjorda rapporter och utredningar,
omsatta och genomförda i praktiken.
Det blev därför enkelt och naturligt att övergå till att bli ett
service- och entreprenadföretag.

Vi tillhandahåller följande tjänster:
• Styr- och reglerinstallationer
• Elservicearbeten
• Byte eller uppgradering av värmekälla
• VVS-servicearbeten
• Ventilationsrengöring
• Injustering av värmeanläggningar inklusive energibalansberäkningar och behövliga arbeten, som t ex ventilbyten
• Injustering av ventilationsanläggningar inklusive
luftflödesberäkningar och behövliga arbeten, som t ex rengöring och
filterbyten
• Energioptimeringsavtal
• Driftövervakning genom driftavtal
• Statusbesiktningar
• Prestandainspektioner av värmepumpar och kylanläggningar med climacheckanalysator
• Termografering
• Energikartläggningar
• Energicertifikat.

Vi kan beräkna lönsamhet och återbetalningstid för de arbeten ni önskar få utförda.
Detta är till hjälp vid bankkontakter för uppgörande av t ex amorteringsplaner.


EPAB har 6 anställda som jobbar med en mängd olika energiuppdrag. 
Presenteras i samarbete med Åland Online