Ax-Miljökonsult - Logotype

AX-MILJÖKONSULT

 
Presentationsbild 1 PRESENTATION

Ax miljökonsult är ett nybildat kunskapsföretag med inriktning på hållbar utveckling.

Ax Miljökonsult kan redan idag erbjuda miljörevision som följer ISO 19011 för miljöledningssystemet ISO 14001 samt stödtjänster till dem som ska i framtiden miljöcertifiera sig.

Även stödtjänster vid energi och miljösatsningar kan erbjudas. 

 
Presenteras i samarbete med Åland Online