ASCE AB LTD.

 
PRESENTATION

ASCE Ab Ltd. är ett konsultbolag, som utför beräkningar, konstruktioner, utredningar, specifikationer, ritningar, etc. inom sjöfart och industri.

Vår specialitet är avancerade stabilitetsberäkningar för fartygs intakta och skadade kondition med hjälp av NAPA-programmet jämte tillhörande ritningar, etc. Ritningar utförs elektroniskt i AutoCAD som även kan levereras i pappersformat.

Vi har utvecklat och patenterat ett upptagningssystem för räddningsbåtar i hårt väder, som bl.a. använts av finska marinen.

Därtill utför vi all slags konsultarbeten inom vårt område och är godkända som officiell instans för besiktning av lyftanordningar ombord på fartyg.

 
Presenteras i samarbete med Åland Online