ANTONS GÄSTHEM

 
PRESENTATIONSSIDA

Gammalt fiskehemman, 3 lägenheter med totalt 20 bäddar. Fullt utrustade kök. Litet o lugnt, nära färjan, kyrkan och det orörda Kökar. Vacker örtagård. Öppet året runt. Segelresor ordnas med vår råsegelriggade storbåt.  
Presenteras i samarbete med Åland Online