Living V&I AB - Logotype

LIVING V&I AB

 
PRESENTATION

Vi erbjuder pedagogiskt utvecklingsarbete genom

- kunskapsöversikter, utredningar, externa utvärderingar, forskningsuppdrag

- handledda utvecklingsprojekt 

- föreläsningar för inspiration

- arbetshandledning, individuellt eller i arbetslag

 

Våra specifika kompetensområden är följande

- pedagogisk design av lärandemiljöer,

- bedömning av elevers/studerandes kunskaps- och kompetensutveckling,

- pedagogisk revision och utvärdering,

- elevers/studerandes studiestrategier och lärares undervisning

- elever med komplicerad inlärningssituation 

- barns, ungdomars och vuxnas läs- och skrivkompetenser  

Alla som arbetar med dessa uppdrag inom företaget är disputerade

Living V&I ab grundades 1990  

 
Presenteras i samarbete med Åland Online