LAXUDDENS FISKARSTUGOR


Anger att det finns stugor på anläggningen
LAXUDDENS FISKARSTUGOR

Postadress:
Åvaby
229 40 Åva

Kommun: Brändö


Telefon från Åland:
018-56519

Telefon från Sverige (INT):
+358-18-56519


Telefax från Åland:
018-56519

Telefax från Sverige (INT):
+358-18-56519


Mobiltelefon från Åland:
040-564 06 19

Mobiltelefon från Sverige:
+358-40-564 06 19
Åland Online ansvarar ej för att uppgifterna på kartan är korrekta. Kontrollera alltid gatuadressen med företagets adress.
Presenteras i samarbete med Åland Online