Bild från Åland
Bookmark and Share

Korta fakta om Åland

Sveriges generalkonsulat i Mariehamn

Sjukvård och Hälsa

Tax-Free införselregler

Kommunerna
 - Mariehamn
 - Brändö
 - Eckerö
 - Finström
 - Föglö
 - Geta
 - Hammarland
 - Jomala
 - Kumlinge
 - Kökar
 - Lemland
 - Lumparland
 - Saltvik
 - Sottunga
 - Sund
 - VårdöTEMPERATUR I SNITT °C

Mån 1931-1960 1960-1990 2007-2008 2009
Jan -3,1 -3,5 0,8 -1,5
Feb -4,2 -4,5 -1,7 -2,7
Mar -2,3 -2,0 1,6 -0,3
Apr 2,6 2,5 5,0 4,9
Maj 7,9 8,2 9,6 9,8
Jun 12,6 13,3 14,6 12,4
Jul 16,4 15,6 16,6 16,6
Aug 15,7 14,8 15,8 16,0
Sep 11,4 10,7 10,7 12,8
Okt 6,5 6,7 7,8 4,9
Nov 2,8 2,3 2,8 4,6
Dec 0,0 1,3 1,8 -1,5
Snitt 5,5 5,2 7,1 6,3

NEDERBÖRD I SNITT (mm)

Mån 1931-1960 1960-1990 2008 2009
Jan 48 37 101 37
Feb 31 25 41 25
Mar 26 26 56 36
Apr 33 28 28 12
Maj 32 27 6 70
Jun 37 34 71 55
Jul 45 53 8 121
Aug 66 69 176 60
Sep 64 65 52 49
Okt 57 56 108 49
Nov 62 63 88 79
Dec 57 46 68 33
  558 529 802 627

ÖVRIGA FAKTA

Invånarantal totalt:
c:a 27.700
 -varav Mariehamn:
c:a 11.100

Högsta punkt över havet: 129 m. (Orrdalsklint)

Antal öar: c:a 6757 st varav
c:a 60 är bebodda.

Mer korta fakta finns här »


SPRÅKET PÅ ÅLAND

Enligt självstyrelselagen är landskapet Åland enspråkigt svenskt. Det betyder bland annat att ämbetsspråket är svenska i landskapets, kommunernas och statens förvaltning på Åland. Skrivelser och andra handlingar som statliga myndigheter sänder till Åland skall likaså vara på svenska.

Undervisningsspråket i de skolor som finansieras med samhällsmedel är svenska.

FAKTA OM ÅLAND - ÅLANDS KOMMUNER
Åland är indelat i 16 kommuner. Eftersom kommunalförvaltningen ligger inom landskapets behörighet finns bestämmelserna om kommunernas självstyrelse i landskapslag.
Kommunens beslutanderätt utövas av kommunfullmäktige som utses för fyra år genom allmänna val. För att rösta och kandidera i kommunalval krävs att man har åländsk hembygdsrätt eller att man under tre år varit bosatt i landskapet.
Ålands största kommun är dess enda stad Mariehamn där nästan hälften av landskapets befolkning är bosatt. Mariehamn grundades år 1861 och är centrum för såväl politik som näringsliv på Åland.
Text från Ålands officiella hemsida »

KONTAKTINFORMATION

  Mariehamn   Mariehamn

Befolkning:
c:a 11100 pers.
Adress:
Pb 5
AX-22101 Mariehamn

Tel: +358 (0)18 53 10
Fax: +358 (0)18 53 12 06
Kontakta via E-post »
Företag i Mariehamn »

  Brändö   Brändö

Befolkning:
c:a 500 pers.
Adress:
AX-22940 Åva

Tel: +358 (0)18 565 00
Fax: +358 (0)18 565 04
Kontakta via E-post »
Företag i Brändö »

  Eckerö   Eckerö

Befolkning:
c:a 920 pers.
Adress:
Södra Överbyvägen 8
AX-22270 Eckerö

Tel: +358 (0)18 329 30
Fax: +358 (0)18 382 69
Kontakta via E-post »
Företag i Eckerö »

  Finström   Finström

Befolkning:
c:a 2400 pers.
Adress:
Skolvägen 2
AX-22410 Godby

Tel: +358 (0)18 431 50
Fax: +358 (0)18 431 519
Kontakta via E-post »
Företag i Finström »

  Föglö   Föglö

Befolkning:
c:a 560 pers.
Adress:
Tingsvägen 3
AX-22710 Föglö

Tel: +358 (0)18 500 93
Fax: +358 (0)18 500 47
Kontakta via E-post »
Företag i Föglö »

  Geta   Geta

Befolkning:
c:a 460 pers.
Adress:
AX-22340 Geta

Tel: +358 (0)18 493 00
Fax: +358 (0)18 
Kontakta via E-post »
Företag i Geta »

  Hammarland   Hammarland

Befolkning:
c:a 1460 pers.
Adress:
Kockarvägen 3, Kattby
AX-22240 Hammarland

Tel: +358 (0)18 364 50
Fax: +358 (0)18 36 45 50
Kontakta via E-post »
Företag i Hammarland »

  Jomala   Jomala

Befolkning:
c:a 4000 pers.
Adress:
AX-22150 Jomala

Tel: +358 (0)18 329 10
Fax: +358 (0)18 32 91 15
Kontakta via E-post »
Företag i Jomala »

  Kumlinge   Kumlinge

Befolkning:
c:a 370 pers.
Adress:
AX-22820 Kumlinge

Tel: +358 (0)18 555 60
Fax: +358 (0)18 62 24 10
Kontakta via E-post »
Företag i Kumlinge »

  Kökar   Kökar

Befolkning:
c:a 260 pers.
Adress:
AX-22730 Kökar

Tel: +358 (0)18 558 29
Fax: +358 (0)18 559 41
Kontakta via E-post »
Företag i Kökar »

  Lemland   Lemland

Befolkning:
c:a 1700 pers.
Adress:
AX-22610 Lemland

Tel: +358 (0)18 341 00
Fax: +358 (0)18 34 94 70
Kontakta via E-post »
Företag i Lemland »

  Lumparland   Lumparland

Befolkning:
c:a 390 pers.
Adress:
Kyrkvägen 26, Klemetsby
AX-22630 Lumparland

Tel: +358 (0)18 355 67
Fax: +358 (0)18 357 56
Kontakta via E-post »
Företag i Lumparland »

  Saltvik   Saltvik

Befolkning:
c:a 1790 pers.
Adress:
Lillängs 14 Nääs
AX-22320 Ödkarby

Tel: +358 (0)18 489 00
Fax: +358 (0)18 
Kontakta via E-post »
Företag i Saltvik »

  Sottunga   Sottunga

Befolkning:
c:a 125 pers.
Adress:
AX-22720 Sottunga

Tel: +358 (0)18 551 25
Fax: +358 (0)18 552 60
Kontakta via E-post »
Företag i Sottunga »

  Sund   Sund

Befolkning:
c:a 1030 pers.
Adress:
AX-22520 Kastelholm

Tel: +358 (0)18 432 70
Fax: +358 (0)18 
Kontakta via E-post »
Företag i Sund »

  Vårdö   Vårdö

Befolkning:
c:a 440 pers.
Adress:
Vårdöbyväg 11
AX-22550 Vårdö

Tel: +358 (0)18 479 00
Fax: +358 (0)18 479 10
Kontakta via E-post »
Företag i Vårdö »
© ÅLAND ONLINE - En del av btps WEBBUTIK COOKIES ANNONSERA SITEMAP MOBIL LOGGA IN